כשמגישים בקשה להוצאת ויזה לארה"ב צריכים לקחת בחשבון שלעיתים התשובה עלולה להיות שלילית. במילים אחרות, קבלת ויזה לארצות הברית אינה ודאית, ייתכן ובסופו של התהליך כלל לא תאושר בקשתכם ותקבלו סירוב לויזה. ישנן סיבות רבות לסירוב ויזה, לעיתים הסיבה לסירוב כלל אינה תלויה בכם. בכתבה הבאה תמצאו את כל המידע הרלוונטי במקרה של סירוב לבקשת ויזה לארה"ב.

סירוב בקשה לויזה

השלב בו תדעו אם בקשתכם אושרה או סורבה הוא למעשה שלב הראיון בשגרירות. פקיד ההגירה שיראיין אתכם יחליט בתם הראיון, האם לאשר לכם את הבקשה או האם לסרב לה. כמובן שפקיד ההגירה אינו יכול לסרב לבקשתכם כך סתם, אלא כל בקשת סירוב, מנומקת בסיבה מסוימת, הניתנת לכם במכתב חתום על ידי השגרירות. סירוב לויזה יכול להיות מפאת סיבות שונות.

סיבות לסירוב לויזה

מלבד סיבות אלו, קיימות עוד סיבות רבות המנומקות בחוקים מסודרים שקבעה רשות ההגירה האמריקאית. רק בגין אחד מחוקים אלו תוכלו לקבל סירוב לויזה.

ערעור על סירוב ויזה

לא ניתן לערער על מכתב הסירוב שנתקבל במעמד הראיון בשגרירות. יחד עם זאת, ניתן להגיש בקשה חדשה לויזה ולהתחיל את כל התהליך מחדש. אין טעם להתחיל את התהליך מחדש אם לא חל כל שינוי במצבכם או בקריטריון בגינו נפסלה בקשתכם לויזה מלכתחילה. לרוב ממליצה השגרירות לחכות כשישה חודשים עד להגשת בקשה חדשה.

האם ניתן החזר תשלום האגרה במקרה של סירוב?

לא ניתן החזר תשלום האגרה במקרה של סירוב לויזה. זאת מפני שתשלום האגרה הוא עבור עבודתם של פקידי ההגירה במשרד החוץ האמריקאי, אשר מעבדים את נתוניכם האישיים ואת נתוני הבקשה ומטפלים בה ובהעברתה לפקידים של השגרירות של ארה"ב בתל אביב. מכיוון שבקשתכם מטופלת ומועברת ללא קשר לסירוב או אישור, לא ניתן לקבל את הכסף בחזרה.

[thrive_leads id='3443']